R A D A R

Konsulter inom strategi och fastigheter

Strategi
Radar arbetar med strategiutveckling främst inom innovation och nyföretagande. Uppdragen spänner från uppdrag för riskkapitalbolag till utredningar och förädlingar av företags innovationsprocesser.
Fastigheter

Radar besitter ett långt och gediget kunnande kring fastighetens hela livscykel, både på övergripande nivå och fokuserat på enskilda frågor.


Vi utför uppdrag och rådgivning kring

  • förvärv, organisation och strategi
  • utveckling och förädling av fastigheter
  • förvaltning och uthyrning utifrån strategi, organisation och affär.​
Sociala medier
Outnovation är en för tillfälligt vilande blogg om innovation. Synpunkter om innovation, miljö och strategi finns på Twitter.